Partnerlanden
(c) BTC

De Belgische ontwikkelingshulp is toegespitst op een aantal landen, sectoren en thema's. De partnerlanden worden gekozen omdat ze bij de armste landen in de wereld horen of omdat België er een jarenlange ervaring heeft op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.