Het belang van marketing in de Marokkaanse dadel- en saffraanketen
 
In Zuid-Marokko loopt een BTC-programma (2013-2019) rond de saffraan- en de dadelketen. Het is het eerste waarbij het Trade for Development Centre (TDC) al betrokken was van bij de formulering omwille van zijn marketingexpertise bij producentengroepen in het Zuiden. 
 
Ondanks de grote verschillen tussen beide ketens is er ook een grote gelijkenis, namelijk het gebrek aan formele afzetkanalen die een goede prijs opleveren voor hun saffraan of dadels. En dat beseffen de boeren nu ook. De voorbije drie jaren heeft een marketingteam hierop gewerkt, stap voor stap. Vandaag liggen er ideeën en plannen op tafel die een duidelijke richting aangeven, realistisch zijn en gevoed worden door teams op het terrein. Maar er ligt nog veel werk op de plank: de volgende jaren zal nog hard ingezet moeten worden op de marketingmix en op het professionaliseren van de coöperaties. 
 
"Marketing is geen toverformule, maar een lange weg die stap voor stap moet worden bewandeld. Net daarom is het belangrijk om de marketingvragen van bij de aanvang van een programma mee te nemen" besluit Josiane Droeghag, Marketing and business management officer bij TDC.