Red Tusoco steunt gemeenschapstoerisme in Bolivia

Achtergrond communautair toerisme in Bolivia

Met zijn ‘vaderlandse agenda 2025’ wil Bolivia de oprichting van kleine communautaire ondernemingen aanmoedigen. De nieuwe wet op de promotie en ontwikkeling van de toeristische sector spitst zich toe op het communautair toerisme, dat een uitgelezen kans biedt aan rurale- en inheemse gemeenschappen die in natuurreservaten wonen met een hoog toeristisch potentieel.

Intensieve veeteelt, landbouw en bosbouw zijn eerder beperkt in de sociaaleconomisch kwetsbare gebieden waardoor het leefmilieu een troef wordt die moet beschermd en benut worden. Zo kan het verantwoord toerisme inkomsten en werkgelegenheid creëren en de leegloop van het platteland tegengaan.

Solidair en communautair toerisme

Red Tusoco (Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario), het Boliviaans netwerk voor solidair en communautair toerisme, verenigt 22 kleine ondernemingen van rurale en inheemse gemeenschappen en ondersteunt hen in hun inspanningen om hun levenskwaliteit te verbeteren door hun natuurlijk en cultureel erfgoed op te waarderen. Red Tusoco organiseert managementopleidingen en vormingen in professionele toeristische competenties en probeert nieuwe inheemse verantwoordelijken over de streep te trekken om mee te stappen in hun verhaal.

In 2009 werd Tusuco Viajes opgericht, het commerciële luik van het netwerk. Deze reisorganisator staat in voor het bedenken, promoten en verkopen van communautaire en solidaire rondreizen in Bolivia. Red Tusoco wil ook een rol spelen bij het nationaal organiseren van communautair toerisme door een onafhankelijk certificeringssysteem op te zetten dat wordt georganiseerd en erkend door de Boliviaanse staat.

Duurzame en waardige lokale ontwikkeling

Met de financiële steun van TDC werkte Red Tusoco een project uit dat de managementcapaciteiten en de kwaliteit van de dienstverlening wil verbeteren en de markt beter wil bereiken met behulp van nieuwe technologieën.

Red Tusoco heeft zich onlangs voorgenomen om het juridisch bestaan van zijn 22 leden te formaliseren om zo het netwerk te versterken. Een van de acties van het project is om meer kleine ondernemingen te betrekken die nog fragiel zijn. Er werd een handleiding geschreven om de kwaliteit van de toeristische diensten te verbeteren en de controle daarop binnen elke kleine communautaire onderneming te verhogen.

Het project wilde onder meer 12 nieuwe producten/wegen ontwikkelen met bijzondere aandacht voor de nieuwe leden of
leden uit afgelegen gebieden waar minder toeristen komen. Er werden contacten gelegd met het pas opgerichte nationaal agentschap voor de promotie van het toerisme in Bolivia (Boltour) zodat de leden van Red Tusoco een plaats krijgen in brochures en documentatie bestemd voor het grote publiek.

Tusoco Viajes kent een snel stijgende omzet, maar moet haar aanbod en doelmarkten uitbreiden en de promotie en verkoop moderniseren, onder andere aan de hand van digitale toepassingen. De gloednieuwe website www.tuscoco.com spreekt meer tot de verbeelding, is aangenamer en gebruiksvriendelijker. De website werd ontworpen in het Engels om meer bezoekers te lokken en wordt binnenkort vertaald naar het Spaans. De klant vindt er zowel Tusoco Viajes als Red Tusoco, zodat hij het verband ziet tussen zijn aankoop bij een reisorganisator en de ondersteuning die wordt gerealiseerd bij de gemeenschappen. Na twee jaar trok de website al 20% meer bezoekers.

De impact van het project zal merkbaar zijn op economisch en sociaal vlak en zal bovendien gunstig zijn voor het milieu. Tusoco Viajes beoogt een aanzienlijke groei van 22 % op jaarbasis, wat de kleine ondernemingen meer winst oplevert. Het project moet zorgen voor werkgelegenheid op het platteland, opleiding en specialisatie om het personeel nieuwe competenties bij te brengen. Bovendien zal het inzetten op de sociaaleconomische betrokkenheid van jongeren binnen hun gemeenschappen zodat ze op het platteland blijven wonen in plaats van weg te trekken naar de stad.

Deze dynamiek verleent de inwoners van deze plattelandsgebieden opnieuw een zekere waardigheid en trots, daar waar ze in het verleden vaak aan hun lot werden overgelaten en werden benadeeld tegenover de stadsbevolking. De gemeenschappen met kleine ondernemingen voor communautair solidair toerisme zullen hun lokaal natuurlijk erfgoed benutten en beschermen om zo hun grondgebied zelf te beheren. De verspreiding van dit model op grotere schaal moet een gunstige impact hebben op het milieu.

www.tusoco.com